Escola de Descens

Escola de descens (DH)
L’Sprint club Andorra ha creat la primera escola de Descens, amb la finalitat de fomentar dit esport al Principat per poder formar corredors pel futur.OBJECTIUS


Oferir als nens la possibilitat de practicar la modalitat de bicicleta de  Desecens amb monitors degudament formats.


Desenvolupar la capacitat de relació i descoberta del món de la bicicleta dins del marc físic i afectiu adequat, treballant a l’aire lliure.


Tot corredor que passi per l’escola, ( sempre amb el vist i plau dels monitors ) podrà formar part de l’equip de competició de Descens de l’Sprint Club Andorra.DURADA


Tot l'any.
     

EDAT
Nens de 14 a 18 anys


INSCRIPCIONS


Les inscripcions es poden fer a la seu social de l’Sprint Club Andorra, els dilluns i dijous de les 17h a 20h30.


Cal presentar una fotocòpia del passaport, una foto i l’autorització dels pares.ELS MONITORS


Ricard Ferrreira
PREUS


100 € de matricula i 60€ mensuals